Jakie są główne czynniki wpływające na większość papieru?

W ostatnich latach,producenci papierua użytkownicy zwracają coraz większą uwagę na masę papieru, ponieważ ma ona znaczący wpływ na koszt i wydajność produktu.Wysoka masa oznacza, że ​​przy tej samej grubości można zmniejszyć gramaturę, a ilość użytego włókna można zmniejszyć, aby uzyskać oszczędności;duża objętość może zwiększyć sztywność papieru, umożliwiając wydawcom książek utrzymanie pełnej grubości książki przy mniejszej liczbie stron, a także może zwiększyć nieprzezroczystość papieru, drukowność i zmniejszyć przeciekanie atramentu.Dlatego też duża masa ma ogromne znaczenie dla kontroli kosztów papieru, wydajności produktu i wartości dodanej produktów.

Co to jest duża masa?Jest to ważny wskaźnik papieru, czyli stosunek gramatury do grubości.Bulk oznacza gęstość papieru, czyli wielkość porowatości papieru.

Główne czynniki wpływające na masę papieru obejmują surowce włókniste do produkcji papieru, rodzaj masy włóknistej, operację ubijania, wypełniacze, chemikalia, prasowanie, suszenie, kalandrowanie itp.

Morfologia włókien surowca włóknistego do wytwarzania papieru ma istotny wpływ na masę papieru.Grubsze włókna mają większą porowatość i większą masę papieru, ale ta masa jest nie tylko związana z grubością włókien, ale ma również bardzo istotny związek z kruszeniem włókien podczas procesu wytwarzania papieru.Ostatecznie zależy to od stopnia zgniecenia i odkształcenia włókien.Dlatego włókna o małej średnicy i grubych ściankach są sztywniejsze, niełatwe do kruszenia i łatwe do formowania papieru o dużej objętości.
SUROWCE PAPIEROWE

Rodzaj pulpy ma również duży wpływ na masę papieru.Ogólnie mówiąc, masa wysokowydajna>masa termomechaniczna>masa siarczanowa>masa odpadowa.Różne surowce mają różną masę w tej samej miazdze, drewno twarde > drewno miękkie.Thewysoka masasamej masy celulozowej o wysokiej wydajności jest nieporównywalna z innymi masami celulozowymi, dlatego wysokowydajna masa celulozowa jest szeroko stosowana do częściowego zastąpienia bielonej masy celulozowej z twardego drewna siarczanowego w wysokiej jakości papierze.Wybór i proporcja rodzajów masy papierniczej są kluczem do obecnego procesu produkcji papieru masowego.Dodawanie masy celulozowej o wysokiej wydajności w celu poprawy objętości papieru jest obecnie najskuteczniejszą metodą powszechnie stosowaną przez papiernie.
masa papierowa

Masy to bardzo ważna właściwość papieru.Duża masapapier może zachować niezbędną sztywność, zmniejszyć zużycie włókien, obniżyć koszty pulpy i poprawić objętość.Obecnie najbardziej wykonalne metody obejmują dodawanie wysokowydajnej masy celulozowej, selekcję masy celulozowej i systemy przetwarzania.Ważnym kierunkiem badań jest również optymalizacja i rozwój nowych dodatków luzem.
Papiernia

 

Czas publikacji: 27 października-2022